Постачання газу

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗБУРІННЯ» бурова компанія що заснована в грудні 2016р. Основними напрямками діяльності Товариства є:

  • буріння нафтогазових свердловин;
  • капітальний ремонт і відновленні бездіючих свердловин на родовищах нафти і газу;
  • постачання природного газу.

Ціноутворення

Згідно з ч.2 ст.12 Закону України «Про ринок природного газу», постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Базова ціна газу
Ціна на природний газ НАК “Нафтогаз України”

Вирішення спорів

І. ПІДСТАВИ ЗВЕРНЕННЯ СПОЖИВАЧА ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА З СКАРГОЮ.

Виникнення спірних питань між Споживачем та Постачальником стосовно:
• постачання природного газу,
• оплати послуг постачальника,
• відшкодування збитків,
• інші питання.
Вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.
Споживачі чиї права і законні інтереси порушено, звертаються до Постачальника з письмовою скаргою.

ІІ. ВИМОГИ ДО СКАРГИ

У скарзі зазначаються:
а) повне найменування, поштові реквізити, номери телефонів та факсів Споживача, яким пред’являється скарга;
б) дата пред’явлення та номер скарги;
в) обставини, на підставі яких пред’явлена скарга;
г) докази, що підтверджують обставини викладені у скарзі;
д) обґрунтування вимог скарги із посиланняя на відповідні нормативні акти;
е) вимоги Споживача;
є) сума скарги та її розрахунок, якщо скарга підлягає грошовій оцінці;
і) перелік документів, що додаються до скарги, а також інших доказів.
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.
Скарга підписується повноважною особою Споживача з документальним підтвердженням її повноважень, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

ІІІ. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ

Скарга розглядається Постачальником протягом одного місяця з дня її одержання.
Якщо до скарги не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п’яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. До усунення недоліків скарги перебіг строку розгляду скарги зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, скарга розглядається за наявними документами.

VI. ПОВІДОМЛЕННЯ CПОЖИВАЧА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ

Про результати розгляду скарги Споживач повідомляється у письмовій формі. У відповіді на скаргу зазначаються:
– повне найменування та поштові реквізити Споживача;
– дата та номер відповіді, скарги, на яку дається відповідь;
– коли скаргу визнано повністю або частково, – визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення скарги, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
– коли скаргу відхилено повністю або частково – мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обгрунтовують відхилення скарги;
– перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.
Коли скарга відхилено повністю або частково, Споживачу повертаються оригінали документів, одержаних зі скаргою.
Відповідь на скаргу підписується повноважною особою Постачальника, та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку Споживачу.
У разі не згоди Споживача з результатами розгляду його скарги Постачальником, Споживач має право відповідно до ст. 58 Закону України “Про ринок природного газу” звернутися до Регулятора зі скаргою на дії Постачальника.

Контактна інформація відповідальних осіб за вирішення спорів:

Директор: Бонк Віталій Георгійович, тел +3 8 044 334 46 90 (вн. 904)

Адреса для прийому та обслуговування споживачів:
01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1, офіс 141-144
Режим роботи: з 08.00 до 18.00 понеділок – п’ятниця
субота, неділя – вихідні 
bonkvg@ngb.ua

Типові договори

Нижче надано типові бланки документів для оформлення договірних відносин з постачання природного газу споживачу:

Інформація для споживачів юридичних осіб:

Запит на комерційну пропозицію
Договір на постачання природного газу
Інформація про споживача для укладення договору
Права та обов’язки постачальника природного газу
Права та обов’язки споживача природного газу

Інформація для оптових покупців (трейдерів):

Запит на комерційну пропозицію
Договір купівлі-продажу
Додаткова угода
Акт приймання-передачі газу у віртуальній точці

Нормативно-правові акти

Закон України «Про ринок природного газу»
Кодекс газотранспортної системи
Кодекс газорозподільних систем 
Правил постачання природного газу
Права та обов’язки споживача природного газу
Права та обов’язки постачальника природного газу
Права та обов’язки оператора газорозподільної системи
Права та обов’язки оператора газотранспортної системи
Інформація щодо мінімальних стандартів якості згідно Постанови НКРЕКП № 1156 від 21.09.2017 року

Корисні посилання

НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua
УТГ: http://utg.ua
НАК: http://www.naftogaz.com